29.12.2015 18:44

”Förutsättningar att uppleva sexuell lust och sexuell utlevelse är fysiologiskt nedlagda i människan vid födelsen. Sexualitetens uttryck (”när, var, hur, varför och med vem”) är emellertid kulturellt bestämda” (Helmius, 1990