En liten historialektion

02.01.2016 11:56

Nu tänkte jag ge er lite historisk kuriosa och milstolpar som kan vara kul att känna till :) Summan av kardemumman så kan jag väl konstatera att om mycket i världen i dag är ostabilt och lite läskigt, är den sexuella historian ett litet ljus i tunneln. Fler och fler verkar få det bättre här i Sverige och människor kan i högre utsträckning agera som fria varelser och vara precis som de vill, mycket tack vare MODIGA människor som stått (och står) upp för mänskliga rättigheter. Jag försökte hitta lite fler "manliga" milstolpar, men det måste väl sägas att just kvinnans sexualitet är den som historiskt varit den mest begränsade och således är det kvinnor som upplevt ett tydligare "uppsving" det senaste århundradet. Därmed inte sagt att män inte har upplevt begräsningar i sin sexualitet likaså! Nu börjar vi.

Sex i Antiken (ca. 800 f.Kr.-ca 500 e.Kr)

Min bild var att männsikorna under denna tid låg och matade varandra med vindruvor, var härligt frisläppta och helst av allt gick omkring nakenfisar. Men, historiker som har kikat lite närmare på den här tiden har hittat att synsättet som dominerade faktiskt inte var så härligt och frigjort som vi kanske trott. Visst, man var inte EMOT att ge sig hän till den kroppsliga lusten, MEN kroppen fick för i sjutton inte bli slav under begäret. Förnuft mina vänner, förnuftet skulle kontrollera känslan. Sexuella förbindelser skulle helst inledas till följd av kärlek - inte för njutningen i sig. Dessutom tänkte man sig att mannens sperma var ett magiskt koncentrat av de  4 kroppsvätskorna, som inte skulle spillas i onödan. Homosexualitet är på den här tiden lika accepterat som hetrosexualitet (Nice). Dessvärre får inte kvinnor tacka nej till sex med en man (Not so very nice). 

Den kristna sexmoralen (ca 500-1900)

Eftersom Gud har uppmanat människorna att vara fruktsamma och fylla jorden (Första Mosebok 1:28) var det svårt för snubbarna i kyrkan att pådyvla människor total avhållsamhet. Det löste man genom att lansera den tillåtna sexualiteten - Den reproduktiva. Klarrrt! Men, fortfarande var det så att leva i celibat var det absolut bästaste bästa och fina. (Det fanns en snubbe som hette Martin Luther, han kunde faktiskt inte hålla fingrarna i styr så han bestämde att Celibatet inte var det absolut bästaste bästa, så han upplöste det och rekommenderade ett generöst äktenskapligt samliv :) ) Man tänker sig också att homosexualitet (till följd av att den i sig inte är reproduktiv) under denna tiden börjar anses som avvikande. 

Borglig Sexualitet (1800-talet)

I sin framtoning vad denna sexomoral fientlig. Att vara andlig och intellektuell, och för att markera sin status mot lägre samhällsklasser var avhållsamhet att föredra. (Dock har vissa menat på att vad som i stället hände var att sexualiteten fullkomligt exploderade i det fördolda, bland annat genom pornografi och prostitution). Det skedde en inflyttning till städerna, och då kunde människor "byta tjänster". Vad denna moralistiska syn till syvende och sist gjorde var att det otillåtna var tillåtet i hemlighet, men bara om man hade råd att betala för det. 

1900-talet

År 1910 håller en modig kille som hette Hinke Bergegren ett föredrag "Kärlek utan Barn". Han sa då att "Det är bättre med kärlek utan barn, än barn utan kärlek" (alltså att det är att föredra att föräldrarna önskat sig barnet). Han fick för detta två månaders fängesle och en lag upprättades där man förbjöd offentlig upplysning och reklam för preventivmedel. Samma år uppkom också en preventivmedelslag som ansåg preventivmedel som omoraliskt och som syftade till att stoppa medel som var ”avsedda för otuktigt bruk”

1930-talet, Då allt blir bättre :))))))))

1933 bildas RFSU av Elise Ottesens-Jensen och en grupp läkare. De kräver sexualrådgivnings-byråer, sexualundervisning i skolan, rätt till abort och att homosexuella förbindelser inte längre ska vara en kriminell handling. Regeringen tillsatte en grupp som 1936 kom fram till att preventivmedel inte alls var omoraliskt - utan ansvarsfullt. (Och 1938 gick preventivmedelslagen i graven och det blir tillåtet att sälja preventivmedel).

1938 kom en lag som tillät abort av vissa skäl. (Detta var bra, då kvinnor tidigare bland annat fått ägna sig åt illegala aborter).

1954 Sexualundervisning blir obligatorisk

1956 P-piller

På 1960-talet sker ytterligare ett uppsving i sexualdebatten med önskan om att göra upp med det gamla och önskan om mer frihet

1975 får kvinnor rätt att, före den 18:de graviditetsveckan, själv bestämma om hon ska göra abort

1979 tas homosexualitet bort som sjukdom i Socialstyrelsens register

1994 får två av samma kön rätt att ingå partnerskap

2002 får homosexuella rätt att prövas som adoptivföräldrar 

2005 Lesbiska par behandlade med donerade spermier

2009 utgick följande diagnoser ur Socialstyrelsens sjukdomsklassifikationssystem: ”Transvestism med dubbla roller” ”Könsidentitetsstörning i barndomen” ”Fetischism” ”Fetischistisk transvestism” ”Sadomasochism” ”Multipla störningar av sexuell preferens”  

2009 Kyrkomötet säger ja till vigsel av homosexuella i kyrkan

2013 Kravet på sterilisering vid könskorrigering upphör

KÄLLA: SEXOLOGI av P.O. Lundberg & Lotta Löfgren-Mårtenson

Puss och kram!