FLOW i en optimal händelse

06.04.2015 17:46

Är gräset alltid grönare på andra sidan? Finns lyckan i framtiden eller någon helt annan stans? Bevis för att så skulle vara fallet  på daglig basis är att vi ofta senarelägger efterrätten till dess att maten är uppäten, på lång sikt skaffar vi oss utbildningar för att kunna bli något riktigt stort, för att sedan höra från chefen att om vi jobbar på riktigt hårt kanske vi blir befordrade till företagsledningen. I framtiden. Personligen tycker jag att denna drivkraft är fantastisk – och är något att hylla människan för. Men! Vad detta skulle kunna göra med oss är att vi missar de fina upplevelserna, här och nu. Jag är av den uppfattningen att lyckan i stunden varken gör oss lättjefulla eller ofokuserade på lång sikt. Snarare tror jag att den som är sann mot sina verkliga intressen, som ägnar sig och förlorar sig i utmaningar och uppgifter här och nu, blir en lyckligare och bättre människa. Det är inte fel att önska sig erkännande av andra, trots att andras gillande inte är ett inslag i Flow-filosofin. Skulle det vara så att berömmelse och framgång är viktiga för en, är det nog inte dumt att fråga sig själv på vilket sätt man vill inspirera andra. Genom sin uthållighet och drivkraft att nå mål som ligger i framtiden, eller/OCH genom att leva sant och optimalt varje dag? 

Enligt författaren Mihaly Csikszentmihalyi (professor i psykologi som forskat på lycka och kreativitet), till den helgrymma boken FLOW, måste människan för att leva ett lyckligt liv lära sig att trots omständigheterna runtomkring henne inte reagera på dessa och låta dem påverka henne. Varför då då? Det handlar egentligen om att inte spilla sin uppmärksamhet på oväsentliga saker, utan att optimalt kunna använda den i aktiviteter som gör oss lyckliga. Vi måste alltså själva vara källan till våra egna belöningar genom aktiviteter (jobbrelaterade eller på vår fritid) som genererar en känsla av Flow.

Vad kännetecknar då denna optimala känsla av FLOW?

...Du känner ingen oro – du vet att du är på rätt väg. Din uppmärksamhet är riktad mot uppgiften du håller på med och du glömmer tid och rum. Medvetandet är i harmoni och du vill fortsätta med vad du håller på med just nu för sakens egen skull.  Det betyder alltså att uppgiften i sig, och inget annat, är vad som är viktigt för dig. Flow är den känsla du har när allting fungerar som det ska, allt stämmer, du står inför utmaningar som du vet att vi klarar av. Efteråt, när du ser tillbaka på den händelsen, vet du att du var lycklig.

 

När upplever du Flow?