Pengar enligt

12.03.2015 21:00

Nu är det nästa persons tur att presentera några kloka tankar kring pengar!

Varsågod - scenen är din! 

Vad är pengar, Erik Sönegård?

Pengar för mig är ett medel, det är ett instiftat system där vi kommit överens om att en valuta kan representera saker som tjänster eller varor. För närvarande är ”pengar” något mer komplicerat i och med att det nu är en del i ett politiskt system, till exempel så kan man trycka pengar utan att det för den sakens skull finns mer tjänster och varor som pengarna representerar, så världen är självklart ganska så mycket mer komplicerad än den enkla definitionen. Det hela landar i att hela vårt system som är uppbyggt av ”pengar” upprätthålls av förtroende, att vi som ägare till pengarna faktiskt tror att de är värda en viss sak. Försvinner förtroendet är inte pengar så mycket mer än papper, dock skall sägas att vi om vårt monetära system på något sätt skulle krascha så kommer någon form av valuta uppkomma, just för att det är ett effektivt system att representera varor och tjänster.

Vilken bild har du fått av pengar genom ditt val av studier?

Det är svårt för mig att tala för min utbildning som sådan. Men om jag skall försöka raljera lite som ”Miljöteknolog” så finns det kanske något större andel inom min utbildning som ifrågasätter det politiska system som bygger/upprätthålls av ”konstant tillväxt på en begränsad planet”. Sedan finns det inom min utbildning en (enligt mig) något större medvetenhet att vi inte kan fortsätta leva den ”konsumtionsinriktade” livsstil som vi har i många västländer. Av den anledningen skulle jag kanske säga att pengar inte alltid är det viktigaste för studenter på min utbildning, just för de inte känner att de behöver konsumera så jättemycket och att det finns andra värden som är viktigare.

Vad gör pengar med människor?

Tjaa, klassiskt skulle väl vara att säga ”korrumperar” men jag vet inte riktigt om jag håller med. Det är väldigt viktigt att alla har en ekonomisk stabil grund att stå på för att kunna tillfredsställa det nödvändigaste och känna att man kan delta i det samhälle man lever i. Sedan finns det självklart en känsla att man ”alltid kan ha mer”. Det finns eventuellt en inbyggd orättvisa (relationsmässigt sett, kanske inte absolut) i det nuvarande systemet där den som har pengar har möjlighet att tjäna mer pengar under tiden som den som har mindre pengar inte kan delta på samma villkor.

Vad gör människor med sina pengar?

Massa ”onödiga” saker. Köpa nya kläder hela tiden kan väl typ vara en av de dumma grejerna vi håller på med (okej, jag raljerar: att köpa cigaretter och alkohol är tveklöst mindre väl använda pengar). Vi lever i ”konsumtionssamhället” och det innebär att vi köper massa saker vi inte behöver, det ”ironiska” i det hela är att hela vårt samhälle fungerar för att vi gör just detta. Dock skall det sägas att jag personligen tror att en gradvis förändring är möjlig där vi byter ut konsumtion av ”traditionella varor” till tjänster eller kretsloppsanpassade varor och därigenom få ett fungerande system. Det krävs dock medvetenhet och en förändrad livsstil hos många människor, något vi tyvärr ser händer på tok för långsamt just nu (då vår, svenska, konsumtion av ”icke kretsloppsanpassade varor” överstiger jordens kapacitet med ungefär tre-fyra ggr för närvarande). Därför finns det också många som hävdar att vi måste byta samhällssystem, men riktigt där är jag personligen inte än. Jag vill framför allt trycka på att det är vi i de rikaste länderna som måste börja tänka nytt och tänka rätt! Därför vi konsumerar mest och representerar en nivå som andra länder strävar efter att nå (läs: ekologisk katastrof).