Spending-mode och lingonvecka

20.02.2015 16:28

“Economic behaviour and consumer decisions are not always rational and the illogical processes that can hijack them are becoming better understood”

Karen J. Pine, , Ben (C) Fletcher

"Women’s spending behaviour is menstrual-cycle sensitive"

 

Psykologi handlar ganska ofta om att sätta ord på vad man kanske egentligen redan vet. Som att jag nu berättar för er att kvinnor kan uppleva fysiska, psykiska och beteendemässiga förändringar i samband med sin menstruationscykel. Big news * not *.  

Jag har läst en studie som visserligen har en del begräsningar; men som ändå ger en ny infallsvinkel på kvinnors spenderar-beteende. Enligt Pine och Fletcher är det dokumenterat att kvinnor upplever mer ångest, impulsivt beteende och irritabilitet under den premenstruella fasen. Trots denna vetskap, har lite forskning gjorts på kvinnor och deras köp-beteende kopplat till var de befinner sig i sin menscykel.

I ”Women’s spending behaviour is menstrual-cycle sensitive” beskrivs att kvinnorna som deltog i studien var mer impulsiva och okontrollerade vad gällde shopping i sin premenstruella fas. Rent generellt såg man också att vilken dag kvinnorna befann sig i sin menscykel påverkade risken att överspendera, få köpångest och uppleva kontrollförlust.

Vad kan kunskap som denna ge? Ja, för det första bör nog mer forskning produceras för att kunna styrka detta fynd. Men kanske skulle en viss återhållsamhet vad gäller vistelse i mysiga heminrednings- och klädbutiker under den premenstruella fasen vara en god idé? Eller att åtminstone känna till att risken att trilla dit i ett hejdlöst spend-like-there-is-no-tomorrow-mood är mer sannolikt under denna period. Så börja alltid med att fråga dig själv, varför köper jag detta? Skulle det kanske räcka med en kram?