Varför du hellre blir felbehandlad av en psykolog än en spådam

08.01.2015 09:04

 

 

Om du mår dåligt och behöver vård finns det en uppsjö av experter, coacher, psykologer, terapeuter, helare, spådamer osv... Som privatperson kan det vara svårt att välja, särskilt om du befinner dig i kris.

Alla är vi olika och "whatever works" (vem du blir hjälpt av) spelar egentligen ingen roll -så länge det funkar och du mår bättre. Däremot spelar det roll om - Gud förbjude - oegentligheter skulle uppstå. Vad jag vet finns det ingen lag som hjälper dig om du felaktigt fått din framtid siad genom en kristallkula (Rätta mig om jag har fel). Som klient hos en psykolog finns det däremot lagar som skyddar dig. Lagar en psykolog lyder under:

Patientsäkerhetslagen
Patientdatalagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Patientlagen
Offentlighets- och sekretesslagen
 
 
 
Patientsäkerhetslagen / Denna lag ska främja hög patientsäkerhet och det innebär bland annat att vårdgivaren ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (www.ivo.se) händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Arbetet en psykolog utför ska vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Denna lag innefattar också tystnadsplikt för de psykologer som arbetar i enskild verksamhet. (https://www.riksdagen.se)
 
Patientdatalagen / En journal ska föras för varje patient, och normalt är det enbart de som är inblandade i vården av Dig som har rätt att ta del av din journal. Även du har rätt att ta del av din journal samt spärra delar av den. (www.datainspektionen.se)
 
Hälso- och sjukvårdslagen / I stort en lag vars mål är god vård på lika villkor för hela befolkningen (www.riksdagen.se)
 
Patientlagen / Ny lag från 2015! Lagen ger dig som patient mer inflytande, integritet, självbestämmande och delaktighet i din vård. (https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/patientlagen.2083.html)
 
Offentlighets- och sekretesslagen / Denna lag behandlar bland annat bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet. (www.riksdagen.se)
 
 
 
Om du uppsöker en psykolog kan det också vara bra att hålla utkik efter den här symbolen -->
 
Varför då? Jo- Den symbolen innebär att psykologen är medlem i Sveriges psykologförbund. Alla psykologer som är medlemmar här är skyldiga att följa
vissa yrkesetiska principer som 1998 fastställdes av Sveriges psykologförbunds kongress. Läs mer om dessa här (https://www.psykologforbundet.se/Documents/Yrket/Yrkesetiska%20%20principer%20f%C3%B6r%20psykologer%20i%20Norden.pdf)
 
 
 
Kram
Linnea