Linnea Sidbrant

Psykologstudent på Göteborgs universitet och grundare av Vardagspsykologi